វីដេអូ

ហ្គ្រេន ភ្នំពេញ ស៊ីធី នឹងប្តូរអាងស្តុកទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រព ទីលានវាយកូនហ្គោលទៅជាឧទ្យាន Central Park បៃតងដ៏ធំជាងគេ