វីដេអូ

គួរឲ្យសរសើរបវរកញ្ញាមីយ៉ានម៉ា! សូមស្តាប់ការអំនាវនាវ ឲ្យពិភពលោកជួយស្តារប្រទេសរបស់នាងនិងបទចម្រៀង«Heal the world »

The Myanmar beauty queen standing up to the military

 

Miss Han lay រូបកណ្តាល ចូលរួមតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារយោធាមុនពេលនាងមកកាន់ក្រុងបាងកក!